Czułość rozmazu AFB, wskaźnika opadania erytrocytów i testu Mantoux w diagnostyce gruźliczej limfadenopatii szyjnej

1 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Selayang, 68100 Selayang, Selangor, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Health Campus, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Jeyasakthy Saniasiaya, Otorhinolaryngologist & Head and Neck Surgeon, Department of Otorhinolaryngology, Hospital Selayang, 68100, Selayang, Malaysia, tel.: +6012-6841223, e-mail: shakthy_18@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 186–189
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0035
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
ABSTRACT

Cel: Ocena czułości rozmazu AFB, wskaźnika opadania erytrocytów i testu Mantoux w diagnostyce gruźliczej limfadenopatii szyjnej w porównaniu z uznanym za złoty standard badaniem histopatologicznym z użyciem cytologii aspiratu cienkoigłowego. Materiał i metody: W latach 2001–2016 przeprowadzono retrospektywne badanie w szpitalu o III stopniu referencyjności, z udziałem pacjentów z potwierdzoną gruźliczą limfadenopatią rozpoznaną na podstawie wyników badania cytologicznego aspiratu cienkoigłowego. Zgromadzono wyniki badań pacjentów z użyciem testu Mantoux, wskaźnika opadania erytrocytów i rozmazu AFB, a dane analizowano z zastosowaniem programu SPSS (IBM) w wersji 22.0. Wyniki: Test Mantoux uzyskał najwyższą czułość (77,37%) w rozpoznawaniu gruźliczej limfadenopatii, natomiast najniższą czułość stwierdzono w przypadku wskaźnika opadania erytrocytów (32,31%). Rozmaz AFB również okazał się słabym testem (51,32%) w diagnostyce gruźlicy, gdyż umożliwił zróżnicowanie jedynie około połowy przypadków z wynikiem dodatnim. Wniosek: Najwyższą czułością charakteryzuje się test Mantoux, a w dalszej kolejności rozmaz AFB i wskaźnik opadania erytrocytów.

Keywords: gruźlica pozapłucna, zapalenie węzłów chłonnych szyjnych, aspiracja cienkoigłowa, wskaźnik opadania erytrocytów