Lista recenzentów współpracujących z czasopismem „Pediatria i Medycyna Rodzinna” w 2018 roku

Prof. Kurt Ammer (Austria)
Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs (Warszawa)
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki (Warszawa)
Dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa)
Lek. med. Anna Płatek (Warszawa)
Prof. Francis J. Ring (Wielka Brytania)
Prof. Kemal Sarica (Turcja)
Prof. Maria Szczepańska (Zabrze)
Prof. Leszek Szydłowski (Katowice)
Prof. Krzysztof Zeman (Łódź)
Dr n. med. Janusz Żuber (Warszawa)