Przewlekłe zmiany okołoodbytowe u prawidłowo rozwijającego się 17-letniego chłopca
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Adres do korespondencji: Paweł Maleika, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław, tel.: +48 71 770 30 45, faks: +48 71 770 30 46, e-mail: paw.maleika@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 427–429
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0075
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono opis przypadku 17-letniego, dotychczas zdrowego i prawidłowo rozwijającego się chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu utrzymujących się od trzech lat przetok okolicy odbytu. Wykonane dotychczas badania diagnostyczne, w tym kolonoskopia, nie pozwoliły ustalić rozpoznania. Wielokrotne leczenie chirurgiczne i antybiotykoterapia doustna nie przyniosły poprawy. Postawiono podejrzenie choroby Leśniowskiego–Crohna. Wykonano pełną diagnostykę: gastroskopię i kolonoskopię z pobraniem wycinków, enterografię rezonansu magnetycznego oraz badanie rezonansu magnetycznego miednicy mniejszej. Na podstawie całości obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego–Crohna. Celem niniejszej pracy jest podkreślenie wagi wczesnej, ukierunkowanej diagnostyki, która pozwoli uniknąć opóźnień w rozpoznaniu i dzięki temu zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Niezmiernie istotna jest w tym procesie rola lekarza sprawującego podstawową opiekę nad pacjentem, kierującego go na badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne. Dlatego też, opisując historię choroby młodego pacjenta, autorzy chcieli zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne objawy, które mogą być pierwszymi symptomami przewlekłej zapalnej choroby jelit. Należy podkreślić, że występowanie przewlekłych czy nawracających zmian okołoodbytowych u prawidłowo rozwijającego się nastolatka, przy braku innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, powinno skłaniać do wykonania pełnej diagnostyki w kierunku choroby Leśniowskiego–Crohna.

Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego–Crohna, dzieci, zmiany okołoodbytowe