Rak neuroendokrynny krtani o średnim stopniu zróżnicowania: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
1 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Aminah, Malaysia
2 Department of Pathology, Hospital Sultanah Aminah, Malaysia
3 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Chok Tong Khaw, Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Aminah, Jalan Abu Bakar, 80100 Johor Bahru, Johor, Malaysia, tel.: 60138181510, e-mail: choktong87@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 412–415
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0071
STRESZCZENIE

Rak neuroendokrynny krtani to rzadki nowotwór, stanowiący jedynie 1% przypadków guzów pierwotnych o takim umiejscowieniu. Nowotwory te klasyfikuje się jako dobrze, średnio i słabo zróżnicowane. Cechami różnicującymi te kategorie są atypia jądrowa, wskaźnik mitotyczny oraz obecność/brak martwicy. W diagnostyce raka neuroendokrynnego krtani pomocne jest również badanie immunohistochemiczne. W pracy przedstawiono przypadek średnio zróżnicowanego raka neuroendokrynnego krtani u 57-letniego mężczyzny z utrzymującymi się od miesiąca objawami pod postacią bólu szyi i dysfagii. Obecnie nie ma standardowego schematu leczenia tego nowotworu. Niemniej jednak z uwagi na złe rokowanie w przypadku raka neuroendokrynnego krtani o średnim stopniu zróżnicowania autorzy pracy zalecają bezzwłoczne i agresywne leczenie oraz kontrolne badanie PET-TK sześć miesięcy po zabiegu.

Słowa kluczowe: badanie immunohistochemiczne (IHC), krtań, rak neuroendokrynny (NEC), laryngektomia