Rzadka przyczyna rozległego krwawienia po zabiegu tonsillektomii: tętniak rzekomy tętnicy twarzowej
1 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Segamat, Johor, Malaysia
2 Department of Interventional Radiologist, Hospital Kuala Lumpur, Malaysia
3 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Dr Irfan Mohamad, Associate Professor, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kelantan, Malaysia, tel.: 609-7676420, fax: 609-7676424, e-mail: irfankb@usm.my
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 434–436
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0077
STRESZCZENIE

Krwotok po zabiegu tonsillektomii to potencjalnie poważne, a niekiedy śmiertelne powikłanie. Jego częstym powodem jest zakażenie lub przedwczesne odklejenie się ziarniny. Zahamowanie krwawienia zazwyczaj umożliwiają konwencjonalne metody hemostatyczne, takie jak płukanie wodą z lodem, kauteryzacja elektryczna lub podwiązanie chirurgiczne. W pracy przedstawiono przypadek odległego, nawracającego, rozległego krwawienia po zabiegu tonsillektomii, opornego na zwykle stosowane leczenie i wymagającego podwiązania tętnicy szyjnej zewnętrznej. W wykonanej następnie tomografii komputerowej naczyń krwionośnych uwidoczniono obecność tętniaka rzekomego tętnicy twarzowej. Przeprowadzono udaną embolizację wewnątrznaczyniową lewej tętnicy twarzowej.

Słowa kluczowe: nawracające krwawienie po zabiegu tonsillektomii, tętniak rzekomy, tętnica twarzowa