Rzadka manifestacja choroby Potta

Department of Otorhinolaryngology, Hospital Kuala Lumpur, 23, Jalan Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Adres do korespondencji: Jeyasakthy Saniasiaya, MD, Otorhinolaringologist, Department of Otorhinolaryngology, Hospital Kuala Lumpur, 23, Jalan Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia, e-mail: shakthy_18@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 107–109
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0019
STRESZCZENIE

Ropień pozagardłowy w przebiegu gruźlicy kręgosłupa szyjnego to rzadka prezentacja gruźlicy pozapłucnej, która może prowadzić do ciężkich, zagrażających życiu powikłań. W pracy przedstawiono przypadek młodego mężczyzny skarżącego się na ból podczas przełykania (odynofagię) i dolegliwości bólowe w obrębie szyi. Badanie wewnątrzustne ujawniło obecność torbielowatej masy nad tylną ścianą gardła, która okazała się ropniem pozagardłowym w przebiegu gruźlicy kręgosłupa szyjnego. Pacjent wrócił do zdrowia po zastosowaniu leczenia przeciwgruźliczego. Autorzy pracy podkreślają trudności diagnostyczne oraz przedstawiają sposób postępowania.

Słowa kluczowe: ropień pozagardłowy, choroba Potta, gruźliczy ropień pozagardłowy