Rzadki przypadek guza typu schwannoma: niezmiennie zagadka diagnostyczna

1 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tuanku Jaafar, Jalan Rasah, Bukit Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
2 Department of Pathology, Hospital Tuanku Jaafar, Jalan Rasah, Bukit Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Adres do korespondencji: Jeyasakthy Saniasiaya, Otorhinolaryngologist & Head and Neck Surgeon Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tuanku Jaafar, Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, tel.: +6012-6841223, e-mail: shakthy_18@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 110–112
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0020
STRESZCZENIE

Cel badania: Podkreślenie znaczenia skrupulatnie zebranego wywiadu i dokładnego badania przedmiotowego pacjenta oraz zwiększenie świadomości/wiedzy co do różnych możliwości w zakresie diagnostyki i postępowania. Nerwiak osłonkowy (schwannoma) jest rzadkim, łagodnym, wolno rosnącym nowotworem osłonek nerwowych, wywodzącym się z komórek Schwanna. Niespecyficzna lokalizacja guzów tego typu stanowi prawdziwe wyzwanie głównie dla konsultujących lekarzy. Aktualnie główną metodą leczenia tej jednostki chorobowej jest interwencja chirurgiczna. Resekcja schwannoma o lokalizacji pozaczaszkowej często wiąże się jednak z wysokim ryzykiem powikłań. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek guza typu schwannoma umiejscowionego w bocznej części szyi u młodego mężczyzny. Zmiana została początkowo uznana za torbiel łojową. Badanie histopatologiczne wyciętej masy wykazało jednak, że jest to guz typu schwannoma. Wniosek: Autorzy pragną podkreślić konieczność zwiększonej czujności klinicznej wśród lekarzy prowadzących we wszystkich przypadkach pacjentów zgłaszających się z guzami zlokalizowanymi w bocznej części szyi.

Słowa kluczowe: schwannoma, neurilemmoma, komórki Schwanna, guzy osłonek nerwowych