Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci a COVID-19

1 II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
2 Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, e-mail: adam.sybilski@cskmswia.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 125–126
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0026