Wrodzone zwężenie otworu gruszkowatego nosa: rzadki przypadek leczony z powodzeniem metodą postępowania wyczekującego

1 Department of Ear, Nose, Throat and Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Malaysia
2 Department of Radiology and Diagnostic Imaging, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kota Bharu, Malaysia
Adres do korespondencji: Dr. Madhusudhan Krishnamoorthy (MBBS), Department of Ear, Nose, Throat and Head &Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, e-mail: kmadhu_87@yahoo.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6105-2881

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 113–117
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0021
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem autorów było podkreślenie skuteczności leczenia wrodzonego zwężenia otworu gruszkowatego nosa metodą postępowania wyczekującego oraz uwypuklenie roli innych zaburzeń, które mogą współistnieć z omawianą jednostką chorobową. Omówienie: Wrodzone zwężenie otworu gruszkowatego nosa może występować jako anomalia izolowana lub jako element spektrum zaburzeń holoprozencefalii. Przedstawiony opis przypadku ukazuje rolę diagnostyki obrazowej w potwierdzeniu rozpoznania oraz ujawnieniu ewentualnych innych współistniejących patologii. Opis przypadku: Autorzy przedstawiają przypadek noworodka, u którego krótko po urodzeniu stwierdzono zaburzenia oddychania wymagające intubacji w celu podtrzymania oddechu. Rozpoznanie wrodzonego zwężenia otworu gruszkowatego nosa ustalono na podstawie cech w badaniu radioobrazowym. U pacjenta odnotowano także pojedynczy środkowy siekacz szczęki. Wniosek: Niniejszy opis przypadku dowodzi, że postępowanie wyczekujące jest skuteczną metodą. Chociaż ta rzadka jednostka chorobowa może występować jako zaburzenie izolowane, należy mieć na uwadze możliwość współistnienia innych anomalii.

Słowa kluczowe: siekacz, noworodek, holoprozencefalia, zwężenie