Zwapnienie chrząstki ziarnowatej jako przyczyna błędnych tropów w diagnostyce

1 Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Radiology, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Jeyasakthy Saniasiaya, MD, Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Scinces, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: +6097673000, e-mail: shakthy_18@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 224–226
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0042
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zwapnienie chrząstki ziarnowatej, którego obraz może przypominać obecność ciała obcego. Niezamierzone połknięcie i uwięźnięcie ciała obcego, choć występuje powszechnie, nadal sprawia trudności wielu lekarzom, a zwłaszcza otorynolaryngologom. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek kobiety w średnim wieku, która zgłosiła się do kliniki po połknięciu kości z kaczki. U pacjentki nie występowały objawy niedrożności. W badaniu rentgenowskim tkanek miękkich szyi w projekcji bocznej potwierdzono obecność nieprzezroczystego ciała obcego na poziomie czwartego i piątego kręgu szyjnego, które usunięto w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne badanie radiologiczne szyi w projekcji bocznej ponownie sugerowało obecność ciała obcego. Ostatecznie okazało się, że obraz radiologiczny odpowiada zwapnieniu chrząstki ziarnowatej. Wniosek: Znajomość obrazu diagnostycznego zwapnienia chrząstki ziarnowatej wśród klinicystów pozwala zapobiec błędnym rozpoznaniom, które w skrajnych przypadkach mogą zagrażać życiu pacjenta.

Słowa kluczowe: zwapnienie, chrząstka krtaniowa, połknięcie ciała obcego